prodloužení řas

První aplikace řas                                                                                                 1 500 Kč
– délka aplikace  2 – 3 hodiny (cca 100 řas na jedno oko)

Doplnění ( obvykle trvá 60 – 90 minut )                                                   400 Kč – 600 Kč
– p
ři návštěvě po 3 – 4 týdnech je cena za doplnění                                    15 min /100 Kč

Kamínky Swarovski                                                                                        1 ks / 25 Kč

 

Ceník je platný od 1. 7. 2018